Hvis du trenger ny sene, kan vi spole den på mens du venter. Service på sneller tar vi oss av. Ødelagt toppring på stanga skiftes omgående.
Tips og råd får du med på handelen, Velkommen!